Persondatapolitik

Privatlivs- og persondatapolitik

I denne politik beskrives, hvordan HardSoft Support indsamler og bruger de personoplysninger, som du efterlader dig og/eller afgiver, når du besøger os digitalt på vores hjemmeside og anvender de forskellige services og funktioner, som vi tilbyder på hjemmesiden, samt når du opholder dig på et af HardSoft Support adresser eller betjeningssteder og anvender de forskellige services og funktioner, som vi udbyder.

1. Indsamling af personoplysninger

2. Brug af personoplysninger, formål og behandlingsgrundlag

3. Samtykke

4. Sikkerhed

5. Dine rettigheder

6. Links til andre hjemmesider

7. Ændringer af privatlivs- og persondatapolitikken

8. Kontakt

1.    Indsamling af personoplysninger

I forbindelse med besøg på HardSoft Supports internet domæne og web-tjenester, www.hardsoft.dk, indsamles der oplysninger i cookies. Det drejer sig om følgende oplysninger, som fremkommer i dit elektroniske spor på hjemmesiden: hvilke sider du besøger, hvilken browser du anvender, den IP-adresse du anvender og evt. brugernavn, som du logger ind med på den serveren du bruger.  

Hvis du afgiver personoplysninger om andre end dig selv, opfordrer vi dig til først at indhente samtykke fra disse personer til afgivelse af oplysningerne.

2.    Brug af personoplysninger, formål og behandlingsgrundlag

Vi indsamler og bruger personoplysninger i forbindelse med de funktioner og for-mål, der er beskrevet nedenfor. Vi kan også behandle dine personoplysninger til andre formål, hvis vi er berettigede eller forpligtede til det efter lovgivningen (fx i relation til statens sikkerhed).

Indsamling til abonnement på nyhedsbreve

Hvis du ønsker at abonnere på nyhedsbreve fra HardSoft Support beder vi om dit samtykke til behandling af dit navn og din e-mail adresse. Oplysningerne anvendes ikke til andre formål.

Cookies

Vi bruger cookies på vores webtjenester. Du kan læse mere om vores brug af cookies i vores Cookie-politik, som du kan finde på vores hjemmeside.

Behandling af personoplysninger, som vi indsamler gennem cookies, er baseret på dit samtykke. Du kan læse mere om vilkårene for afgivelse af samtykke i afsnit 3 nedenfor.

Formålene med brug af information, som indsamles gennem cookies er:

  • at afvikle driften af hjemmesiderne

3.    Samtykke

Når du bruger vores hjemmeside og/eller brugerservices, indsamler og behandler vi i nogle tilfælde dine personoplysninger på baggrund af dit samtykke, jf. afsnit 2 ovenfor. 

Vær opmærksom på, at du til enhver tid kan trække dit samtykke tilbage. Dette kan ske ved at kontakte os (se kontaktoplysninger i afsnit 8 nedenfor).

Hvis du trækker dit samtykke tilbage, vil vi stoppe behandlingen af dine personoplysninger, medmindre vi er berettigede eller forpligtede til at fortsætte behandlingen eller opbevaringen af dine personoplysninger på andet grundlag, herunder i henhold til lovgivningen.

Tilbagekaldelse af dit samtykke berører ikke lovligheden af den behandling, som er sket før tilbagekaldelse af samtykket.

Hvis du trækker dit samtykke tilbage, kan du muligvis ikke fuldt ud benytter de funktioner, som vi tilbyder på vores hjemmeside eller de services som HardSoft Support i øvrigt tilbyder.

4.    Sikkerhed 

Vi har implementeret passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at sikre et tilstrækkeligt sikkerhedsniveau. Dermed gør vi vores bedste for at sikre dine personoplysningers kvalitet og integritet. Vi gemmer dine personlige oplysninger på computere med begrænset adgang, som er placeret i kontrollerede faciliteter, og vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre, om vores brugeroplysninger håndteres forsvarligt, og under stadig hensyntagen til dine rettigheder som bruger. Vi kan dog ikke garantere 100% sikkerhed ved dataoverførsler via internettet. Det betyder, at der kan være en risiko for, at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til oplysninger, når data sendes og opbevares elektronisk. Personoplysninger slettes eller anonymiseres løbende efterhånden som det formål, de blev indsamlet til, afsluttes. 

Den hurtige udvikling af internettet betyder, at ændringer i vores behandling af personoplysninger kan blive nødvendige. Vi forbeholder os derfor ret til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af personoplysninger. Gør vi det, retter vi selvfølgelig datoen for "sidst opdateret" nederst på siden. I tilfælde af væsentlige ændringer giver vi dig besked i form af en synlig meddelelse på vores websites.

5.    Dine rettigheder

Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig, med visse undtagelser, der er fastsat i lovgivningen. 

Derudover kan du gøre indsigelse mod indsamling og videre behandling af dine personoplysninger. Derudover har du ret til berigtigelse af dine personoplysninger eller bede os om at begrænse behandlingen af dine personoplysninger. 

Hvis du beder om det, vil vi slette de personoplysninger, som vi har registreret om dig uden unødigt ophold, medmindre vi kan fortsætte behandlingen på et andet grundlag, fx hvis behandlingen er nødvendig for at kunne fastlægge et retskrav, eller hvis det er nødvendigt for at besvare en henvendelse fra dig.

Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder som beskrevet ovenfor, er du velkommen til at kontakte os (se kontaktoplysninger i afsnit 8 nedenfor).

I forbindelse med henvendelser vedrørende dine rettigheder, beder vi dig give os tilstrækkelige oplysninger til, at vi kan behandle din henvendelse, herunder dit fulde navn og din e-mailadresse, så vi kan identificere dig og svare på din anmodning. Vi vil svare på din henvendelse hurtigst muligt og senest inden for en måned. 

Hvis du er uenig i den måde, som vi behandler dine personoplysninger på, eller de formål, som vi behandler oplysningerne til, er du velkommen til at kontakte os.
Du kan også indgive en klage til: 

Datatilsynet
Borgergade 28, 5. Sal
1300 København K
Telefon 33 19 32 00
e-mail dt@datatilsynet.dk

6.    Links til andre hjemmesider mv.

Vores hjemmeside kan indeholde links til andre hjemmesider. Vi er ikke ansvarlige for indholdet af andre hjemmesider (tredjeparts hjemmesider) eller for de procedurer sådanne tredjeparter har for indsamling og behandling af personoplysninger. Når du besøger en tredjeparts hjemmeside, bør du læse hjemmesideejerens privatlivspolitik og andre relevante politikker.

7.    Ændringer af privatlivs- og persondatapolitikken

Vi forbeholder os retten til at ændre denne politik grundet væsentlige ændringer i lovgivningen, nye tekniske løsninger, nye eller forbedrede funktioner eller for at forbedre hjemmesiden.

8.    Kontakt

Hvis du ønsker, at vi opdaterer, berigtiger eller sletter de personoplysninger, som vi har registreret om dig, eller hvis du har nogen spørgsmål til denne privatlivspolitik, kan du kontakte os som angivet nedenfor:

HardSoft Support
Gl. Nyborgvej 78
DK-5772 Kværnbrup
Telefon: (+45) 62 27 29 15
E-mail: info(a)hardsoft.dk
 

Yderligere information om HardSoft Supports cookiepolitik

Generelt skal du være opmærksom på, at du som internetbruger efterlader dig elektroniske spor, og at det giver andre mulighed for at følge din færden på nettet. Neden for redegøres for, hvordan HardSoft Support anvender de oplysninger, som du efterlader, når du besøger HardSoft Supports hjemmeside.

Ejeroplysninger

Hjemmesider udbydes af:

HardSoft Support
Gl. Nyborgvej 78
DK-5772 Kværnbrup
Telefon: (+45) 62 27 29 15
E-mail: info(a)hardsoft.dk

Hvad er en cookie?

Cookies anvendes i dag i forbindelse med stort set alle hjemmesider og er i mange tilfælde nødvendige for at levere services på hjemmesiden.

En cookie er en lille tekstfil, som gemmes på brugerens IT-udstyr (PC, tablet, smart-phone e.l.), så udstyret kan genkendes. Cookies kan blandt andet bruges til at udarbejde statistik over brugernes anvendelse af hjemmesiden og til optimering af sidens ind-hold. En cookie er en passiv fil og kan således ikke indsamle oplysninger fra brugerens computer eller sprede computervirus eller andre skadelige programmer. Nogle cookies placeres af andre parter (såkaldte tredjeparter) end den, som står i adresselinjen (URL’en) i browseren. Det kan være almindeligt indhold, men også f.eks. analyseværk-tøjer eller indlejrede kommentarfelter. Det betyder, at der gemmes cookies fra andre parter, end den som ejer hjemmesiden.

Nogle cookies gemmes kun på brugerens IT-udstyr, så længe brugeren har sin browser åben (sessionscookies). Andre cookies gemmes i et længere tidsrum (persistente cookies). Når brugeren genbesøger en hjemmeside, vil sessions-cookies blive sat på ny, mens persistente cookies typisk fornyes.

Cookies på HardSoft Support

På HardSoft Supports hjemmeside bruger vi cookies til at undersøge, hvordan vores hjemmeside bliver brugt. Oplysningerne i statistikken kan ikke henføres til navngivne brugere.

Vi bruger følgende typer cookies:

Egenproducerede cookies anvendes for

  • at afvikle driften af hjemmesiderne

Nedenfor er det angivet, hvilke tredjepartscookies vi anvender på HardSoft Supports hjemmesider samt formålet med brugen:

For at give brugerne let adgang til at dele indhold via sociale medier som fx Facebook og Twitter, benytter vi AddThis på websitet. AddThis sætter cookies, hvis man benytter sig af tjenesten. Læs om dem her: www.addthis.com/privacy

For at give brugerne direkte adgang til at give os feedback, benytter vi tjenesten User-Voice, som nogle steder på websitet, giver en feedback-funktion direkte der hvor brugerne er. UserVoice sætter cookies, hvis man benytter sig af tjenesten. Læs om dem her: www.uservoice.com/privacy

Hvordan fjernes/undgås cookies?

Det afhænger af din browser, hvordan du sletter eller undgår, at der placeres cookies på dit IT-udstyr.

Hvis du anvender en PC, kan cookies slettes i din browserhistorik ved at bruge genvejs-tasterne [CTRL]+[SHIFT]+[Delete].

Hvis det ikke virker, eller hvis du eksempelvis anvender en MAC, skal du klikke på linket ved den browser, som du anvender:

  • Internet Explorer
  • Mozilla Firefox
  • Google Chrome
  • Opera
  • Safari
  • Flash cookies

Hvorfor informerer vi om cookies?

Alle danske hjemmesider er forpligtede til at informere om, hvilke cookies der afsættes på brugerens IT-udstyr. Informationen skal være i overensstemmelse med ”Bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af og adgang til oplysninger i slut-brugeres terminaludstyr” (i daglig tale cookiebekendtgørelsen).

www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=139279
www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=146417

Har du spørgsmål

Hvis du har spørgsmål til vores brug af cookies, er du velkommen til at kontakte os på info(a)hardsoft.dk 
 

(Denne tekst er opdateret den 18.12.2023)