Reklamationer

HardSoft Support’s holdning til reklamationsretten

HardSoft Support yder 2 års reklamationsret hvoraf det første ½ år er garanti på følgende vilkår:

1. I forbindelse med en mangel må vi ikke videregive vores retslige pligter til en producent eller grossist, når du retter henvendelse for at reklamere. Vi er den part, du har indgået aftale med - og derfor også den part, som du kan rette henvendelse til og gøre misligholdelsesbeføjelser gældende overfor, jf. reglerne i købeloven. Det er imidlertid helt fint, at vi gør opmærksom på, at producenten oftest kan håndtere reklamationer direkte uden om os, hvilket kan give en hurtige behandling af reklamationen.
  
2. Udbedres en mangel ved en reparation, gælder der en ny 2 års reklamationsret for den pågældende del, der er repareret. Foretages omlevering, dvs. modtager du en helt ny vare, vil der gælde en fornyet 2 års reklamationsret for denne vare.
  
3. Såfremt der udføres en mangeludbedring, skal du naturligvis ikke finde dig i, at varen skal repareres igen og igen for samme fejl. Hvis den går i stykker 4. gang, har du således ret til at få en omlevering af produktet, eller få varens værdi retur mod aflevering af den mangelbehæftede vare til os.
  
4. Såfremt der er sket en mangeludbedring, ligger bevisbyrden som udgangspunkt hos dig. Der gælder dog nogle væsentlige modifikationer hertil:
  
 a. Det skal reelt være muligt for dig som kunde at kunne påvise manglen. Man skal her huske på, at vi er den erfarne og professionelle part, og derfor har vi pligt til at rådgive dig og hjælpe med at undersøge, om varen er behæftet med en mangel.
  
 b. I købelovens § 77a. stk. 3 fremgår den såkaldte formodningsregel, hvor ifølge det formodes, at manglen var til stede på købstidspunktet, såfremt denne opstår inden for de første 6 måneder fra købsdatoen. Der er således IKKE tale om, at vi skal bevise vores uskyld. Når der reklameres, er det ALTID dig, der skal løfte bevisbyrden i hele reklamationsperioden på 24 måneder. Bevisbyrden kan dog løftes lettere af dig grundet formodningsreglen.
  
 c. Vi må ikke afvise dit ønske om at reklamere ved at kræve tydelige og klare beviser for manglen, såfremt disse jf. det ovenstående ikke kan frembringes af dig uden unødig ulempe og omkostninger. Dette gælder i hele reklamationsrettens længde.
  
5. Du er således altid dækket af 2 års reklamationsret, men denne kan være afgrænset af varens naturlige holdbarhed eller af den periode, tjenesteydelsen leveres over.
  
6. Såfremt du er berettiget til omlevering, kan du som kunde kræve dette, medmindre omleveringen vil medføre uforholdsmæssigt store omkostninger for os. Dette er noget, vi vurderer i hvert enkelt tilfælde.